Müştəri məmnuniyyəti

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN KOMPLEKS SIĞORTASI

ƏMLAK SIĞORTASI

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA

SƏYAHƏT SIĞORTASI

MƏSULİYYƏT SIĞORTASI

YÜKLƏRİN SIĞORTASI və ya YÜK SIĞORTASI

TİKİNTİ-MONTAJ RİSKLƏRİNİN SIĞORTASI və ya İNŞAAT SIĞORTASI

BƏDBƏXT HADİSƏLƏRDƏN SIĞORTA

İCBARİ SIĞORTA

Bankın tövsiyəsini

AtaSığorta-nın şöhrətini

Sığorta polisinin dəyərini

Şirkətin əməkdaşlarının peşəkarlığını

Cari və ya keçmiş müştərilərin rəyini

Məlumatı olan başqa şəxslərin məsləhətini

AtaSığorta haqqında reklamları və nəşrləri

Müxtəlif tədbirlərə sponsorluq fəaliyyətini

AtaSığorta ilə şəxsi tanışlıq əlaqələrini

Sığortalanan risklərin siyahısı:

Sığorta tarifləri:

Müqavilə uzadıldığı təqdirdə təklif olunan endirimlər:

Sığorta şərtləri haqqında məlumatın dolğunluğu:

Əmlakın / avtomobilin / malların və s. düzgün qiymətləndirilməsi:

Müqavilənin bağlanması üçün prosedur qaydalar və sənədlərin tərtib olunması:

Əməkdaşların mehriban münasibə:

Müqavilə bağlandıqdan sonra, müştəri ilə əlaqə saxlanılması:

Olub

Olmayıb (birbaşa 7-ci suala keçin)

Əməkdaşların sığorta hadisəsi baş verdiyi yerdə apardıqları iş:

Sığorta hadisələrinə baxılarkən göstərilən ədalətli münasibət:

Təzminat prosedurlarının aparılması (təmir və s.):

Dövlət instansiyalarında hüquqi və sair məsələlərə baxılmasında göstərilən məsləhət xidməti:

Təzminatın həcmi (əgər olubsa):

Aparılan təmirin keyfiyyəti (əgər olubsa):

Sığorta hadisəsindən sonra aparılan müalicənin keyfiyyəti (əgər olubsa) :

Ziyanın ödənilməsində (təmirin aparılması və s.) çeviklik:

Sığorta hadisəsinin tənzimlənməsində əməkdaşların göstərdiyi nəzakət:

Digər hallar:

Bəli, hamısını yerinə yetirib

Avtomobil sığortası:

Yüklərin sığortası:

Qrin kart:

Məsuliyyət sığortası:

Girova qoyulmuş əmlakın sığortası:

Əmlak (avadanlıq) sığortası:

İnşaat və montaj işlərinin sığortası :

Tibbi sığorta:

Əməkdaşların bədbəxt hadisələrdən sığortası:

İcbari sığorta növləri:

Digər (qeyd edin):

Xeyr

İnternet səhifəsi

TV və radio reklamı

Küçə reklamı

Sponsorluq fəaliyyəti

Qəzet, jurnal və internet məqalələri

Yüklənir, zəhmət olmasa gözləyin