"SIĞORTALIYAM" - FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI

- Yaşı 75-dən artıq olan şəxslərlə sığorta müqaviləsi bağlanılmır.

- Bu sığorta məhsulu üzrə fərdi qəza (bədbəxt hadisə) nəticəsində sığorta olunanın ölümü və ya ümumi əmək qabiliyyətinin daimi itirilməsinə sığorta təminatı verilir.

Sığortalı barədə məlumat
FİN: Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi:
Ad: Soyad:
Ata adı: Doğum tarixi:
Əlaqə telefonu: Ölkə:
Ünvan: Cins:
Sığorta təminatı - Fərdi qəza sığortası
Təminat başlama tarixi: Sığorta məbləği:
Müqavilə malumatları
Müqavilə nömrəsi Başlama tarixi Bitmə tarixi Sığorta haqqı Müqaviləni çap et (Nümunə, sığorta haqqı ödənildikdən sonra Orijinal)
  • Müqavilə malumatları

  • Müqavilə nömrəsi

  • Başlama tarixi

  • Bitmə tarixi

  • Sığorta haqqı

  • Müqaviləni çap et (Nümunə, sığorta haqqı ödənildikdən sonra Orijinal)
Sığorta haqqını ödə