YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN YANĞIN VƏ DİGƏR RİSKLƏRDƏN SIĞORTASI ÜZRƏ MÜRACİƏT

Sığortalı barədə məlumat
FİN: Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi:
Ad: Soyad:
Ata adı: Doğum tarixi:
Əlaqə telefonu: Ölkə:
Email: Cins:
Ünvan:
Əmlak barədə məlumat
Əmlakın ünvanı:
Əmlakın təsviri (yaşayış evinin növü, sahəsi, tikildiyi il, mənzildirsə - mərtəbə və binanın ümumi mərtəbə sayı və s.):
Əsas sığorta təminatı - Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası
Daşınmaz əmlakın dəyəri: Daşınar əmlakın dəyəri:
Əlavə sığorta təminatı - Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətinin könüllü sığortası
Sığorta məbləği: