KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA

AtaSığorta könüllü tibbi sığorta növü üzrə xidmətlərini ixtisaslaşmış struktur bölməsi vasitəsi ilə həyata keçirir. Şirkət geniş tərkibli və böyük həcmli tibbi sığorta portfelinə malikdir.  Hazırda tibbi sığorta olunanların sayı 8000 nəfəri keçmişdir. Şirkət tibbi sığorta sahəsində təkmilləşdirmə işlərini davam etdirir və fiziki şəxslərin sığorta proqramları üzərində işləyir.

AtaSığorta aşağıda göstərilən tibbi sığorta proqramları təqdim edir:

 

TƏCİLİ TİBBİ YARDIM

Bu proqram, sığortalılara 24 saat ərzində Təcili yardım göstərmək üçün təşkil edilmişdir. Ambulanslar Avropa standartlarına uyğun şəkildə ilk yardım göstərmək məqsədi lazım olan bütün terapevtik və diaqnostik avadanlıqla təchiz edilmişdir.

Həftədə 7 gün 24 saat ərzində Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardımın çağırılması

 • Terapevtik, cərrahi xəstəliklər və travmalar zamanı tibbi yardım
 • İnfeksion xəstəliklər, kütləvi zəhərlənmələr və fövqəladə vəziyyətlərdə tibbi yardım
 • İlkin tibbi müayinə (EKQ, laborator ekspress-testlər)
 • Xəstənin bir tibb müəssisəsindən digərinə, evə və geriyə aparılması
 • Tibbi təxliyyə məqsədi ilə xəstənin hava limanına aparılması
 • Təcili yardım zamanı tam dərman təchizatı
 • Təcili və epidemioloji göstərişlər əsasında hospitalizasiya

 

STASİONAR YARDIM

Stasionar yardım dedikdə uşaqlar və böyüklər üçün istənilən terapevtik, cərrahi və digər növ müalicə məqsədi ilə həyata keçirilən təcili və planlı hospitalizasiyalar nəzərdə tutulur.

Təcili hospitalizasiya Sığortaçının siyahısında olan klinikalardan birinə edilir.

 • Kəskin terapevtik və cərrahi xəstəliklər zamanı hospitalizasiya və stasionar yardım.
 • Xüsusi ixtisaslı həkimlərin müayinəsi
 • Diaqnostik və laborator tədqiqatların aparılması
 • Xəstənin lazım olan tibbi vəsait və dərman maddələri ilə təmin edilməsi;
 • Təyin edilmiş pəhriz əsasında xəstənin qidalanması;
 • Rahat şəraiti olan ikinəfərlik palatalar;
 • Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dövrdə və ümumi qulluq;
 • Reanimasiya şəraitində müalicə

 

AMBULATOR YARDIM

Sığortalıya tibbin bütün sahələri üzrə ixtisaslı yardım göstərilir. Bu xidmət, sağlamlığa xələl gətirə biləcək halları ilkin mərhələdə müəyyən etməyə və xəstəliyin inkişafının qarşısını almağa imkan verir.

 • Həkimin göstərişi ilə müntəzəm tibbi müayinə;
 • Həkimin göstərişi ilə müalicəvi tədbirlərin aparılması;
 • İxtisaslı həkim tərəfindən konservativ ambulator müalicənin aparılması;
 • Ambulator cərrahiyyə;
 • Xüsusi ixtisaslı həkimlərin müayinəsi;
 • Diaqnostik müayinə: rentgen, USM, dopleroqrafiya, stress-test, EKQ, KT; MRT; Endoskopiya;
 • Ambulator müraciətlər zamanı laborator analizlər;
 • Əlavə müayinələrin aparılması;
 • Stasionar yönəltmə;
 • Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarının müəyyən edilməsi, səbəbinin aydınlaşdırılması, bu barədə xəstəlik vərəqəsinin verilməsi və qeydiyyatı; tibbi epikrizlərin verilməsi;
 • Lazım olan reseptlərin verilməsi;
 • Hospitalizasiya tələb etməyən digər yardım növlərinin göstərilməsi;
 • Pəhriz və qidalanma ilə bağlı tövsiyyələrin verilməsi;
 • Masaj və Fizioterapiya;
 • Telefon vasitəsi ilə məsləhətlər;

 

TƏCİLİ STOMATOLOJİ YARDIM

Təcili stomatoloji yardim xidmətləri 24 saat ərzində yüksək ixtisaslı stomatoloqlar tərəfindən təqdim edilir. Yardım müasir tibbi avadanlıq və alətlərlə təchiz olunmuş stomatoloji klinikalarda həyata keçirilir.

 • Kəskin hallarda kanalın açılması;
 • Yumşaq toxumanın absesinin açilması və drenajı;
 • Dişin ekstraksiyası və cərrahi müalicədən sonra hemostaz;
 • Diş yuvasının küretajı və dərmanla yuyulması;
 • Tikiş (ekstraksiyadan xaric) qoyulması;
 • Sarğı və tikişlərin cıxarılması;
 • Çənə sınıqlarının immobilizasiyası;
 • Çənə çıxıqlarının repozisiyası;
 • Kapyuşonun kəsilməsi;
 • Hiperhəssas dişlərə ftorlakin çəkilməsi;
 • Haymor boşluğun odontoloji perforasiyasının cərrahiyası;
 • Kəskin klinik hallarda süni diş tacının çıxarılması;

 

TERAPEVTİK STOMATOLOJİ YARDIM

Yumşaq toxumaların xəstəliklərin kəskin və kəskinləşmiş formaların müalicəsi (yuxarı bax)

Ağız boşluğundakı bərk toxumaların xəstəliklərinin kəskin və kəskinləşmiş formalarının müalicəsi

 • Karies;
 • Karies ağırlaşmalarının müalicəsi (diş kanalların müvəqqəti və daimi doldurulması);
 • Kəskin pulpitlər və periodontitlər;
 • Xroniki pulpitlər və periodontitlər;
 • Kəskin və xroniki periostitlər;
 • Qeyri karies zədələnmələr;
 • Hipoplaziyallar;
 • Eroziyallar;
 • Flyuoroz;
 • Və s.

Dişin bərpası (50%-dən çox dağılma olmayan)

Araqatların qoyulması

Ştiftin qoyulması

Kəskin və kəskinləşmiş xroniki parodont xəstəliklərin konservativ müalicəsi

Tibbi göstərişlər əsasında diş ərpinin təmizlənməsi

TƏCİLİ VAKSİNASİYA

Bütün təxirasalınmaz vaksinasiyalar (tetanus əleyhinə, quduzluq əleyhinə və s.) 100% olaraq sığorta planına daxildir.

QRİPƏ QARŞI VAKSİNASİYA

Ildə bir dəfə, payız aylarında qripə qarşı vaksinasiya.

PLANLI VAKSİNASİYA

AR Səhiyyə Nazirliyinin təqvim planına uyğun olaraq peyvəndlərin tətbiqi.

İLLİK TİBBİ MÜAYİNƏ

Profilaktik tibbi müayinə ildə bir dəfə sığortaçının seçimi ilə müəyyən olunmüş klinikada keçiriləcək. Bu bölmənin tərkibi sığortalının əvvəlcədən secilmiş programı ilə təyin olunur.

VİTAMİNİZASİYA

İldə bir dəfə polivitamin preparatlarla təmin olunma.

DƏRMAN TƏMİNATI

Təcili yardım zamanı və stasionar müalicədə istifadə olunan bütün tibbi ləvazimat və dərman maddələri 100% sığorta hesabına ödənilir. Ambulator  yardım zamanı dərmanlar proqrama uyğun limit çərçivəsində təmin olunur.

HAMİLƏLİYİN İZLƏNİLMƏSİ VƏ DOĞUŞ

Bu proqramda sığorta ili ərzində aşağıdakılara təminat verilir:

 • Hamiləliyin izlənilməsi;
 • Hamiləlik zamanı meydana cıxan xəstəliklərin ambulator və stasionar müalicəsi;
 • Doğum evinə (xəstəxanaya) aparılma;
 • Mamalıq yardımı;
 • Doğum evində (xəstəxanada) doğumdan sonrakı müddət ərzindəki xərclər;

Yüklənir, zəhmət olmasa gözləyin