Məsləhətli Kasko

“MƏSLƏHƏTLİ KASKO” SIĞORTA


28 Avqust 2020-ci il


Sığortalı:

Fiziki şəxslər

Sığortaçı:

“AtaSığorta” ASC

Sığorta müddəti:

Razılaşdırılmış tarixdən etibarən 12 ay müddətində

Coğrafi ərazi:

Azərbaycan Respublikası


Bölmə 1: Avtomobillərin (kasko) sığortası

 

Sığorta obyekti:

Minik avtomobillər

 


Sığorta təminatı verilən risklər:

 • Avtonəqliyyat hadisəsi
 • atılmış və ya düşmüş əşya
 • üçüncü şəxsin qanunazidd hərəkəti
 • oğurluq, quldurluq, qaçırma və soyğunçuluq
 • yanğın və partlayış
 • təbii fəlakət
 • heyvanların hərəkəti

 

 

Şərtsiz Azadolma:

 • 100 AZN
 • Yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdiyi zaman avtomobili idarə etmək səlahiyyəti verilmiş şəxsin yaşı 21-dən aşağı və ya sürücülük təcrübəsi 1 ildən az olduqda şərtsiz azadolma məbləği 200 AZN həcmində tətbiq ediləcək.
 • Avtomobil taksi fəaliyyətinin icrası üçün istifadə olunduğu halda şərtsiz azadolma məbləği sığorta məbləği həddində müəyyən edilir.
 • Avtomobil “rent a car” məqsədləri üçün istifadə olunduğu halda şərtsiz azadolma məbləği sığorta məbləği həddində müəyyən edilir.

 

 

Xüsusi şərtlər:

 • Bir sığorta hadisəsi üzrə sığorta məbləği (bu halda Sığortaçının sığorta müddəti ərzində baş vermiş yalnız bir hadisə üzrə həmin məbləğ həddində sığorta ödənişi vermək öhdəliyi nəzərdə tutulur).
 • Avtomobili qanuni əsaslarla idarə etmək hüququ olan istənilən fiziki şəxs Sığorta olunan hesab edilir.

 

 • Sığorta təminatı avtomobilə baxış keçirilməsi (tam fotoşəkilləri təqdim edilməsi) şərti ilə verilir. Avtomobilə baxış keçirilənədək sığorta təminatı verilmir.

 

 

Sığorta məbləği və sığorta haqqı:

 

 

 

Sığorta məbləği

 

 

1 000 AZN


2 500 AZN


5 000 AZN


 

 

 

 

 

Şərtlər:

 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası Qaydaları”
 • Zərər dəyən avtomobilin təmir edilməsi üçün təmir emalatxanasını (servis mərkəzi və s.) təyin etməklə bağlı seçim hüququ sığortaçıya aiddir.
 • Sığorta təminatının başlanğıc tarixinə qədər nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilməsi (baxış təlimatına uyğun fotoşəkillərin çəkilməsi) şərti ilə.

 

Tələb olunan sənədlər:

Avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti.

Sığortalı şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi və sürücülük vəsiqəsinin surəti (sığortalı şəxs avtomobilin sahibi deyilsə, əlavə olaraq etibarnaməsinin surəti).

 

 Hörmətlə,

 

 

“AtaSığorta” ASC